Sygdomme i agurkplanter

Undgå de værste problemer

Det er ret let at dyrke agurker i drivhus, men man skal huske, at der er tale om sarte og meget urteagtige planter, der er yderst følsomme for klimaændringer.  Hovedparten af problemerne er derfor fremkaldt af klima- og kulturforhold og ikke af infektionssygdommeagurk små planter

Slappe blade er en følge af pludseligt solskin efter en periode med lysmangel. Skaden er særdeles almindelig og skyldes, at vandoptagelsen ikke kan følge trit med den kraftige fordampning fra planternes overflade.

Misfarvede blade er som regel en følge af dårlige rødder, for lav jordtemperatur, iltmangel eller mangelfuld intern transport i planten. Symptomerne viser sig som afsvedne, brune, tørre partier mellem nerverne eller langs bladranden. Køb resistente agurk frø her:

Blinde skud kaldes de skud, som standser i væksten og visner. Symptomet fremkommer især ved stærk vækst i helt unge planter og ved store temperatursvingninger samt i tør luft.

Frugtsvind, kastning eller indskrumpne frugter er betegnelser for frugter, der standser i udvikling og derved misdannes. På den slags planter er rødderne som regel tynde og svagt forgrenede i stedet for, som normalt, at være tykke og med et utal af fine, hvide rodhår.

Skaden kan fremkomme under flere forskellige ugunstige vækstforhold såsom træk, for høj temperatur i fugtighedsmættet luft, akut næringsmangel, for stærk vanding, gødskning, kold jord eller mørkt vejr.
agurk top

Agurkmeldug viser sig som små, diffuse, hvide pletter på oversiderne af lidt ældre blade. På de tilsvarende områder på bladenes undersider kan man med lup ane en ganske fin belægning af meldugsvampens hyfer.

I et senere stadium flyder pletterne sammen, og svampebelægningen kan da ses på bladundersiderne uden brug af lup. Undgå udtørring af planterne, sørg for god udluftning og fjern gamle blade fra planterne. Læs her, engelsk

Gråskimmel kan fremkalde brunvisning og en pelsagtig grå belægning af alle overjordiske plantedele. Er særlig hyppig i meget fugtigt klima med stillestående luft.

Mider forårsager gulbrune misfarvninger på blade og skud. Angrebene kan holdes nede i væksthusene ved hjælp af rovmider. Nattemperatur omkring 18 grader og dagtemperatur under 27 grader giver de bedste betingelser for rovmidernes trivsel.

Trips suger plantesaft af bladene, undertiden også af frugterne. De celler, der tømmes, bliver sølvhvide, fordi der trænger luft ind. Er der mange insekter til stede, kan angrebne blade visne og frugter misdannes.